ВИЖ нашите горещи ПРОМОЦИИ тук!

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Условията за достъпа до Онлайн аптека https://aptekamadzharov.bg/

 („APTEKAMADZHAROV.BG“) и за използването й ("Условията"). Ако не приемате Условията, посочени тук, няма възможност да използвате Онлайн аптеката. Използването на Услугите, достъпни без регистрация, ще се счита за израз на съгласие с тези Условия.

Във връзка с предоставяните Услуги APTEKAMADZHAROV.BG („РОЯЛ ФАРМАСИ“ ЕООД/“Ние“) обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни („Политика“). Политиката е неразделна част от тези Условия.

Дата на актуализация: 7 май 2020

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

 1. Общи условия

1.1. „Роялфармаси“ ЕООД е търговско дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4000, община Пловдив, р-н “Южен”, ул. “Гевгели” 44, ет. 2, ап. Г и ЕИК 202836786

1.2. Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни. „Роялфармаси“ ЕООД притежава съответните разрешения, по смисъла на чл. 240, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за търговия на дребно с лекарствени продукти в обекта на дружеството – аптека, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. Драгота N6, с ръководител маг. фарм. Мирела Ангелова Керпиева, а именно Разрешение № АП-2013/13.03.2020 г., издадено от Изпълнителна Агенция по Лекарствата.

1.3. Сайтът APTEKAMADZHAROV.BG е вписан в регистъра на лицата, които извършват търговия по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание, под № г. от Изпълнителна Агенция по Лекарствата.

 

 1. Регистрация

2.1. За да ползвате Услугите, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години. Продажбата на лекарствени продукти от APTEKAMADZHAROV.BG е строго забранена за лица под 18 години!

2.2. Ползването на Услугите е възможно с или без регистрация. Използването на Услугите, достъпни без регистрация, ще се счита за израз на съгласие с Условията.

2.3. Регистрацията се извършва лично, като не се допуска извършване на регистрация от името на други лица. При регистрация се изисква да попълните задължителните полета в регистрационната форма (име, имейл адрес и др.). Вие декларирате, че отговаряте на изискванията на т. 2.1.

2.4. Вие се задължавате да предоставите верни, пълни и актуални данни при регистрацията и да ги поддържате такива. При неточност в данните Вие нямате право да ползвате Услугите до отстраняването ѝ.

2.5. Вие отговаряте за всички действия, извършени чрез Вашия акаунт с използване на Вашето потребителско име и парола за достъп. Вие се задължавате незабавно да уведомите APTEKAMADZHAROV.BG в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв.

 

 1. Съгласие с условията

3.1. С натискането на бутон „Регистрация” и потвърждавайки получения от Вас имейл за регистрация, Вие извършвате електронно изявление, с което сключвате договор с Нас при тези Условия и се задължавате да ги спазвате. Преди натискането на бутона “Регистрация”, имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация. Вие приемате, че електронните изявления към APTEKAMADZHAROV.BG и електронните изявления от APTEKAMADZHAROV.BG към Вас ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис съобразно чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014, със силата на саморъчен подпис. Авторството на тези изявления ще се установява по реда на чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 4, изр. 2-ро от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”).

3.2. Част от Услугите се предоставят и без да е необходима регистрация. В такива случаи съгласието с настоящите Условия се изразява със самото започване на ползването на Услугите.

3.3. Във връзка с предоставяните Услуги е необходима комуникация между Вас и APTEKAMADZHAROV.BG посредством електронна поща. Съгласно чл. 5 от ЗЕДЕУУ Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от APTEKAMADZHAROV.BG в електронна форма.

3.4. Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат обработвани от Роялфармаси ЕООД за целите на договора за покупка на стоки и управление на акаунта ви, съгласно Политиката за защита на личните данни.

3.5. Вие може да оттеглите съгласието си с общите условия, политиката за защита на лични данни и политиката за ползване на "бисквитки" по всяко време, като изпратя e-mail на адрес [email protected]

 

 1. Отговорности

4.1.  APTEKAMADZHAROV.BG не носи отговорност за каквито и да е щети в следствие на посещението на Онлайн аптеката и информацията, публикувана в нея.

4.2. Информацията за продуктите е предоставена като листовка от производителите. 

APTEKAMADZHAROV.BG не носи отговорност за неточности в тази листовка.

4.2. Функционалността Онлайн чат има за цел подпомагане избора на продукт. APTEKAMADZHAROV.BG не се ангажира с пълна и подробна преценка на здравословното състояние. За установяване на точното здравословно състояние, подходящ начин на лечение, дозировка, странични действия и т.н. се консултирайте с лекар-специалист.

4.3. При наличието на каквито и да е съмнения за употребата на продуктите от страниците на уебсайта APTEKAMADZHAROV.BG, се препоръчва консултация с лекар или фармацевт.

4.4. APTEKAMADZHAROV.BG не носи отговорност за точността и пълнотата на предоставената в Онлайн аптеката информация. APTEKAMADZHAROV.BG  не изключва възможност за грешки, неточности или пропуски, поради технически или човешки фактори и не носи отговорност в тази връзка.

4.5. APTEKAMADZHAROV.BG  не извършва онлайн търговия на лекарства по лекарско предписание. Ако поради технически или човешки фактори, пробив на сайта от трети лица или злоупотреба с информацията на сайта без знанието на APTEKAMADZHAROV.BG забележите нередности, моля сигнализирайте на e-mail: [email protected]

 

 1. Авторски права

5.1. Съдържанието на Онлайн аптеката е предмет на защита от действащото право, в това число правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др.

5.2. Копирането, възпроизвеждането, промяната под различна форма и разпространяването на материалите, изложени в Онлайн аптеката е забранено. Изтеглянето на материали е допустимо единствено за лично ползване и без комерсиална цел.

 

 1. Начини на плащане

6.1. При заявка за поръчка, плащането може да се извърши по един от следните начини:

 • С наложен платеж при получване на поръчката.
 • С кредитна или дебитна карта.

6.2. APTEKAMADZHAROV.BG по никакъв начин не събира данни и попълнена информация за дебитни или кредитни карти.

 

 1. Доставка и връщане на продукт

7.1. APTEKAMADZHAROV.BG се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат запазени техните качества и ефикасност.

7.2. Ако купувачът е заявил своята поръчка до офис на Куриерската фирма, разполага със срок от 5 работни дни, считано от датата на доставка, за да я приеме. След изтичането на този срок поръчката се анулира и се връща обратно в склад на APTEKAMADZHAROV.BG .

7.3. Купувачът има правото да върне продукта в рамките на 14 дни от закупуването му, ако промени мнението си по каквато и да е причина, при условие, че по продукта няма следи от употреба и е в оригиналната си опаковка. Разходите по връщането на пратката се поемат от Клиента. При изпълнение на по-горе описаните условия, след получаване на продукта, APTEKAMADZHAROV.BG  се задължава да възстанови на Купувача сумата за върнатия продукт.

7.4. Възстановяването на сумата се извършва по начина, по който е получена от „Роялфармаси“ ЕООД, освен ако изрично не е упоменато, че Клиентът предпочита друг платежен метод.

7.5. За да упражните правото си на отказ, трябва да Ни уведомите за Вашето име, адрес, телефонен номер, e-mail, както и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление. Достатъчно е да изпратите съобщение относно упражняването на право на отказ в рамките на упоменатия 14-дневен срок.

7.6. Ако се откажете от направена поръчка, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас в срок не по-късно от 14 дни, считано от датата на връщане на стоката. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.

 

 1. Прекратяване на акаунт

8.1. Вашият акаунт може да бъде закрит в следните случаи:

(а) по всяко време, със заявка от Ваша страна (чрез контактната форма в Онлайн аптеката);

(б) при дълъг период на неизползване на акаунта (повече от 5 години);

(в) при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Онлайн аптеката или в закона;

(г) в други случаи, по преценка на APTEKAMADZHAROV.BG, с предварително предизвестие.

8.2. Вашият акаунт може да бъде блокиран в следните случаи:

(а) при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Онлайн аптеката или на закона;

(б) при постъпило искане от компетентен държавен орган;

(в) със заявка от Ваша страна, при наличие на основателна причина за това.

8.3. При закриване на акаунт и прекратяване на договора данните, съхранявани в Онлайн аптеката, се изтриват. Това включва както данните във Вашия акаунт, така и намиращи се в имейл потвърждения за поръчка (към момента на закриване).

След закриване на акаунта всички данни, включени в него, се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период до 1 /една/ година се съхраняват:

С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите, за период от 1 /една/ година след прекратяване на акаунта се съхранява информация за неговото сключване. Виж раздел “Срок на съхранение”. Поради това че изпращането на съобщение през Контактната форма представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна, съгласно ЗЕДЕУУ, имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на съобщението за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на съобщението, име и имейл адрес на подателя и идентификация на получателя.

Данните се заличават напълно след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

8.4. Преди закриване на Вашия акаунт, в случай че желаете, имате възможност да изтеглите и съхраните данни, намиращи се в него, чрез предвидените за това функционалности.

8.5. При прекратяване на договора съгласно предвидените в т. 5.1 случаи, APTEKAMADZHAROV.BG не поема отговорност за пропуснати ползи и/или претърпени вреди от невъзможността да ползвате Услугите след закриване на акаунта.

 

 1. Промени

9.1. APTEKAMADZHAROV.BG си запазва правото да променя цените без да уведомява своите потребители, както и да коригира грешки в описанието на продуктите.

9.2. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация, както и промяна на дизайна на продуктите.

9.3. Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно актуалните Условия, в случай че не сте съгласни с тях, нямаме техническа възможност да Ви предоставим Услугите в Онлайн аптеката. Ако не сте съгласни с Условията, не трябва да ползвате Онлайн аптеката. В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт и прекратите договора по всяко време.

 

 1. Други

10.1. Освен при умисъл или при груба небрежност, APTEKAMADZHAROV.BG  не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на:

(а) ползване или невъзможност за ползване на Онлайн аптеката и/или Услугите;

(б) изтриване или блокиране на Вашия акаунт и/или Ваше съдържание в съответствие с настоящите Условия.

10.2. Договорът се сключва на български език. Споровете по тези Условия ще бъдат решавани от компетентния български съд в град София.

10.3. В случай че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на други клаузи.

10.4. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на физически лица – крайни потребители (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване от физически лица – крайни потребители („Условията“). В случай че не сте съгласни с Условията, няма възможност да използвате Онлайн аптеката. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 7 май 2020

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

С цел предоставяне на услугите (“Услуги”) в сайта www.APTEKAMADZHAROV.BG и мобилната му версия, „Роялфармаси” ЕООД („APTEKAMADZHAROV.BG “/ „Ние“) с адрес на управление: гр. Пловдив 4000, община Пловдив, р-н “Южен”, ул. “Гевгели” 44, ет. 2, ап. Г и ЕИК 202836786 обработва данни на физически лица („Клиенти“/„Вие“/„Вас“),в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни APTEKAMADZHAROV.BG  спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

„Роялфармаси“ ЕООД е администратор на лични данни вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" с идентификационен номер       …..

В базата данни на „Роялфармаси“ ЕООД информацията е напълно защитена. Данните се използват единствено за идентификация на достъпа до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите предвидени от закона.

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

 

 1. Групи лица, за които се обработват данни

Във връзка с предоставяните Услуги APTEKAMADZHAROV.BG обработва информация относно следните Субекти на данни:

(а) физически лица, ползватели на Онлайн аптеката с регистрация, като Клиенти;

(б) физически лица, ползватели на Онлайн аптеката без регистрация;

(в) физически лица, отправили запитвания, искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към APTEKAMADZHAROV.BG ;

(г) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания, искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към APTEKAMADZHAROV.BG .

 

 1. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите

2.1. Информация, която Вие предоставяте

Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Онлайн аптеката. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

(а) Регистрация/Създаване на акаунт. Ползването на част от Услугите е възможно след регистрация. За да създадете собствен акаунт, е необходимо да въведете: име, фамилия, адрес за доставка, имейл адрес и парола. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час и IP адрес).

(б) Данни, съхранявани във Вашия акаунт. Някои от предоставяните Услуги се състоят в осигуряване на възможност да създавате и/или съхранявате във Вашия акаунт списъци със Желани продукти и съответно да ги използвате и изпращате към трети лица по Ваша преценка.

 

Лични данни

Онлайн чат

При всякакви въпроси от Ваша страна, можете да се свържете с Нас чрез функционалността Онлайн чат. Вашите съобщения съдържат свободен текст, въведен от Вас. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да включите в тях.

Кореспонденция, жалби и сигнали

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Онлайн аптеката, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

Абонаменти

Онлайн аптеката дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за актуални промоции. Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.

Специални категории (чувствителни) данни

Услугите на APTEKAMADZHAROV.BG и предоставените в Онлайн аптеката функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента.

Вие се задължавате да не съхранявате и да не изпращате чрез Онлайн аптеката, под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и чувствителни данни като:

- данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.

- документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.

APTEKAMADZHAROV.BG няма задължение и не следи за наличието на посочените тук данни в Онлайн аптеката. Предоставянето на такава информация е изцяло на риск и отговорност на предоставящото я лице.

Вие не бива да съхранявате каквито и да е от горепосочените данни и документи в акаунта си, както и да изпращате такива данни и документи към Онлайн аптеката.

Други данни

APTEKAMADZHAROV.BG  може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Онлайн аптеката, добавяне на предпочитания, настройки и др.

 

2.2. Данни, свързани с процеса на ползване на Услугите

Поръчки

Тази секция се отнася за обработването на заявки, при които изпратените от Вас поръчки се съхраняват в Административния панел в Онлайн аптеката.

При пазаруване от Онлайн аптеката, изпратената от Вас поръчка стига автоматично в Администратичния панел, както и нейно копие по имейл до Онлайн аптеката и до посочения от Вас имейл. Всяка поръчка има уникален номер, видим за Вас и за Администраторите в Онлайн аптеката, който можете да използвате при комуникация относно Вашата поръчка.

Секцията “Поръчки” Ви дава възможност да преглеждате изпратените от Вас и съхранявани в Администратичния панел на Онлайн аптеката Ваши поръчки.

Поради това че изпращането на заявка за поръчка представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна към Онлайн аптеката, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”) имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя, и идентификация на получателя.

Бързи линкове за повтаряне на предишни търсения

Тази опция Ви дава възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация. При ползване на Онлайн аптеката във Вашия браузър се съхранява бисквита със случайно генериран номер, даващ възможност да Ви бъдат показани бързи линкове за повтаряне на предишни търсения. Онлайн аптеката съхранява и показва последните 10 търсения, асоциирани с този браузър, като при влизане във Вашия акаунт можете да ги запазите и ползвате в него.

Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.

В Онлайн аптеката се използват логове със следните цели:

За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми; За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия; За развитие и подобряване на Услугите в Онлайн аптеката; За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Онлайн аптеката; Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електрони волеизявления).

Лог за влизане в акаунт. Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес.

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

Бисквити

За функционирането на Онлайн аптеката е необходимо ползването на бисквити. Можете да намерите детайлно описание на използваните бисквити и тяхното предназначение в секция Политика за използване на бисквитки по-долу.

 

 1. Цели за обработване на лични данни

APTEKAMADZHAROV.BG  събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Услугите, които могат да бъдат:

Цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на Услугите между Вас и APTEKAMADZHAROV.BG; Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и APTEKAMADZHAROV.BG; Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие; Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на APTEKAMADZHAROV.BG .

Сключване и изпълнение на договор

Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и APTEKAMADZHAROV.BG , включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на Услугите, достъпни чрез Онлайн аптеката. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

Легитимен интерес

Това са цели, свързани със законни интереси на APTEKAMADZHAROV.BG  и/или трети лица като потребители, фирми и др. Тези цели включват:

Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Онлайн аптеката от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия. Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на Услугите.Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите. Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция; Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на APTEKAMADZHAROV.BG , включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Законови задължения

Целите, свързани със спазване на законови задължения на APTEKAMADZHAROV.BG , включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на APTEKAMADZHAROV.BG  да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. под. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Изрично съгласие

Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

 

 1. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Тук можете да намерите информация за срока на съхранение на различните видове данни. При съхранението на данни, Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Типове данни

Период на съхранение

Пояснения

Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес, телефон) и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час, IP адрес)

За целия период на поддържане на акаунта в Онлайн аптеката и до 1 /една/ година от прекратяване на регистрацията

Данните Ви идентифицират като страна по Договора за предоставяне на Услугите в Онлайн аптеката. Тази информация е част от клиентския профил и/или от поръчката. С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите и във връзка със ЗЕДЕУУ (виж по-долу),тези данни се съхраняват за период до 1 /една/ година след прекратяване на акаунта.

Лог, удостоверяващ изпращането на поръчката (съдържа подател, получател, дата и час, номер на поръчката, без съдържанието й)

За срок от 1 /една/ година. Поради изискванията на ЗЕДЕУУ логът се пази за срок от 1 /една/ година вкл. и при закриване на акаунт

Поради това че изпращането на поръчка представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна към Онлайн аптеката, съгласно ЗЕДЕУУ имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година.

Моите поръчки (изпратените от Вас поръчки с прилежащото им съдържание, вкл. Специални инструкции за доставка, данни за издаване на фактура и др.)

За срок до 1 /една/ година; до изтриване от Ваша страна и/или закриване на акаунта

Поръчките се съхраняват за период до една година от датата на заявяването им и са налични в секцията “Поръчки” във Вашия профил и в Административния панел. При изтриване на поръчка и/или закриване на акаунт преди този срок се изтрива цялото съдържание във връзка с тях, с изключение на номера на поръчката и лога, удостоверяващ изпращането, който се изтрива след изтичане на едногодишния срок (за повече информация виж предходната точка).

Абонаменти за известия за нови обяви с избрани критерии или от избрани компании (имейл адрес, критерии)

За периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване и/или закриването на акаунта

Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за актуалните промоции, публикувани в Онлайн аптеката. Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.

Автоматичен вход

-

Не съхраняваме такива данни. Това е функция на Вашия браузър.

Бързи търсения

-

Не съхраняваме такива данни. Това е функция на Вашия браузър.

Лог за влизане в акаунта (съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес)

-

Не съхраняваме такива данни. Това е функция на Вашия браузър.

Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство)

За период до 1 /един/ месец

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия.

Кореспонденция, жалби и сигнали, искания

Корeспонденция, жалби и сигнали се съхраняват за срок до 5 /пет/ години. 

 

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Онлайн аптеката, чрез Онлайн чат, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване. Предвид давностните срокове съгласно българското законодателство с цел разрешаване на възникнали спорове, тази информация се съхранява за период до 5 /пет/ години.

Бисквити

До 6 /шест/ месеца от последното ползване на Услугите

За описание на използваните бисквити виж “Политика за използване на Бисквитки”

 

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Онлайн аптеката се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.

 

 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

APTEKAMADZHAROV.BG  не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи.

Настоящата Политика се отнася за съхранението и обработването на лични данни от Наша страна. Когато се регистрирате в Онлайн аптеката, по отношение на получените от Администратор онлайн аптека данни се прилага неговата Политика за защита на лични данни.

APTEKAMADZHAROV.BG  няма контрол върху начина, по който Куриерската фирма, доставяща поръчката Ви, обработва Вашите данни.

 

5.1. Доставчици и подизпълнители

APTEKAMADZHAROV.BG  използва подизпълнители и доставчици на услуги като специализирани дата центрове за надеждна и сигурна колокация на сървърното и мрежово оборудванe и др. При работата си с подизпълнители и доставчици APTEKAMADZHAROV.BG  изисква от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящите Политика и Условия.

 

5.2. Трети лица

Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на APTEKAMADZHAROV.BG  и/или други потребители на Услугите.

 

5.3. Промяна на собственост

В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

 

 1. Права по отношение на личните данни

Регламентът предвижда следните права:

6.1. Право на информираност.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

6.2. Право на достъп. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез предвидените във Вашия акаунт функционалности.

6.3. Право на коригиране.

Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

Вие имате възможност да коригирате Вашите данни по всяко време през Вашия акаунт. В случай че желаете да коригирате вече изпратена към Онлайн аптеката поръчка, можете да се свържете с Администраторите на Онлайн аптеката на имейл [email protected] , като посочите номера на поръчката.

6.4. Право на изтриване.

Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

Закриване на акаунт

В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт по всяко време, чрез имейл до [email protected].

Ако желаете да изтеглите и съхраните данни, намиращи се във Вашия акаунт, е необходимо да направите това преди неговото закриване.

След закриване на акаунта всички данни, част от него, се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период до 1 /една/ година се съхраняват:

С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите, за период от 1 /една/ година след прекратяване на акаунта се съхранява информация за неговото сключване. Виж раздел “Срок на съхранение”. Поради това че изпращането на поръчка представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна към Онлайн аптеката, съгласно ЗЕДЕУУ имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя, и идентификация на получателя.

Данните се заличават след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

С цел подсигуряване на надеждността на услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (изтриване на данни) от всички резервни копия е 30 дни.

6.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.

Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

6.6. Право за уведомяване на трети лица.

В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратор на Ваши лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

Важно е да имате предвид, че APTEKAMADZHAROV.BG не е посредник при взаимоотношенията между Вас и Куриерската фирма, доставяща поръчката Ви. При пазаруване от Онлайн аптеката Вие сами изпращате Вашите данни за доставка към Административния панел, които се прехвърлят към Модула за генериране на товарителници и Куриерската фирма съгласно Регламента става “Администратор” на данните, които сте изпратили.

6.7. Право на преносимост на данните.

Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.

В Онлайн аптеката е предвидена функционалност, която Ви позволява да заявите експортиране на желаната от Вас информация на имейл [email protected] .

Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от Онлайн аптеката данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други лица е изцяло Ваша.

6.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При предоставяне на Услугите в Онлайн аптеката не се използват технологии, попадащи в тази категория.

6.9. Право на оттегляне на съгласие.

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

При услуги като абонамента за обяви по имейл, абонирането за които става на базата на Вашето желание (съгласие),е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).

6.10. Право на възражение.

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

6.11. Право на жалба до надзорен орган.

Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 

 1. ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

APTEKAMADZHAROV.BG  не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Онлайн аптеката да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

 

 1. ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Администраторите на Онлайн аптека APTEKAMADZHAROV.BG:

Адрес за кореспонденция: ул. “Драгота” 6, гр. Пловдив 4003

Имейл: [email protected]

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТИ

Тук можете да се запознаете с ползваните бисквити и други технологии за съхранение на информация във връзка с предоставяните услуги (“Услугите”) в сайта www.APTEKAMADZHAROV.BG  и/или мобилните версии (“Онлайн аптека”). 

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТИ

Бисквитите са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в Онлайн аптеката услуги.

APTEKAMADZHAROV.BG  прилага стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС.

Бисквити се използват за следните цели:

Вид

Срок на съхранение

Описание

Сесия и управление на навигацията (идентификатор на сесията, защита на сигурността, предишна стъпка за бутона “обратно” и др.)

Временно (за времето на престоя Ви в Онлайн аптеката)

Тези бисквити са технически необходими за вход, управление на навигацията и ползването на Онлайн аптеката. Сайтът не може да функционира надеждно и нормално без тях.

Настройки (избор за ползване на мобилна или десктоп версия, скриване на информационни кутии)

До 6 /шест/ месеца от последното ползване

Това са бисквити, които се използват за запазване на Вашите настройки; които Ви дават възможност да скриете информационни кутии, с които сте се запознали и др. под.

Функционалност бързи линкове за търсене

До 6 /шест/ месеца от последното ползване

В случай че ползвате тази опция, имате възможност да повтаряте бързо и лесно предишно търсене (от последните 10 търсения).

Функционалност автоматично влизане в акаунта

До 6 /шест/ месеца от последното ползване

В случай че ползвате тази опция, тя Ви позволява да влизате автоматично във Вашия акаунт.

 

Изтриване на бисквитите от Вашия браузър 

В случай че желаете да направите това, посетете настройките на Вашия браузър и изчистете данните за сърфирането, включително и бисквитките.

 

Контрол на бисквитите в браузъра

В случай че желаете, можете да използвате и настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквити от конкретен или от всички сайтове. Повече за това можете да научите на aboutcookies.org.

Edit consent